Käyttöehdot

Yritysmentorointi 2.0

Käyttöehtojen hyväksyminen

Yritysmentorointi 2.0 tarjoaa virtuaalisen palvelun, jonka avulla yritykset ja osaavat yksityishenkilöt työskentelevät yhdessä yrittäjyyden edistämiseksi. Liittymällä Yritysmentorointi 2.0 palvelun käyttäjäksi hyväksyt nämä käyttöehdot ja sitoudut toimimaan niiden mukaisesti. Käsillä oleva sopimus käsittelee ”käyttäjän” ja ”palveluntarjoajan” välisiä vastuita ja velvoitteita.

”Käyttäjä” tarkoittaa joko yksityishenkilöä tai yritystä tai sen edustajaa, joka luo palveluun käyttäjätunnuksen tai muuten rekisteröityy palvelun käyttäjäksi.

”Palveluntarjoaja” tarkoittaa Yritysmentorointi 2.0 -verkkopalvelun omistamaa Helsingin Yrittäjät ry:tä.

Muita sopimuksessä määriteltävia asioita ovat ”Verkkopalvelu” ja ”Sopimuksen kolmas osapuoli”

”Verkkopalvelu” tarkoittaa kaikkea sisältöä, joka on nähtävissä osoitteessa www.yritysmentorointi.fi tai osoitteen alasivuilla.

”Sopimuksen kolmas osapuoli” tarkoittaa sopimuksen ulkopuolista tahoa, joka tapauksesta riippuen saattaa olla juridinen yksityishenkilö tai viranomainen.

Käyttäjän velvoitteet

Yritysmentorointi 2.0 sivustolle rekisteröityneen henkilön tulee olla vähintään 16 vuotias.

Liittyessään Yritysmentorointi 2.0 palvelun käyttäjäksi on kiellettyä luoda tunnuksia, jotka loukkaavat kolmatta osapuolta. Käyttäjä sitoutuu myös antamaan totuudenmukaiset tiedot Yritysmentorointi 2.0 -verkkopalveluun liittymiseen tarvittavan profiililomakkeen jokaiseen kysymyskategoriaan. Näitä tietoja tulee myös pitää ajan tasalla. Käyttäjä hyväksyy myös sen, että annetut tiedot kerätään palvelun käyttäjätietokantaan.

Käyttäjätunnusta ja salasanaa ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan palvelun mahdollisista väärinkäytöksistä ja tietoturvaongelmista välittömästi Yritysmentorointi 2.0 -verkkopalvelun ylläpitäjälle (yritysmentorointi@helsinginyrittajat.fi). Käyttäjä on vastuussa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä.

Palvelun käyttäjä sitoutuu noudattamaan Suomen lakia ja muita säännöksiä. Käyttäjä sitoutuu olemaan tallentamatta, levittämättä, lähettämättä, linkittämättä tai välittämättä palvelusta löytyvää aineistoa, joka on lain tai hyvien tapojen vastaista. Viime kädessä Yritysmentorointi 2.0 määrittelee, mikä sen ylläpitämässä palvelussa on hyvien tapojen mukaista.

Käyttäjä vastaa siitä, etteivät hänen käyttämänsä laitteet tai ohjelmistot aiheuta haittaa palvelulle tai muille palvelun käyttäjille.

Käyttäjä myöntää Yritysmentorointi 2.0:lle oikeuden poistaa, muuttaa, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta kaikkea sisältöä, jonka käyttäjä on palvelun kautta tuonut saataville. Yritysmentorointi 2.0:lla on myös oikeus käyttää palveluun luotua sisältöä oman palvelunsa markkinoinnissa. Materiaalien tekijänoikeudet säilyvät niiden alkuperäisillä haltijoilla.

Korvausvelvollisuus ja edelleenmyynti

Palvelun sisältämä materiaali - sekä käyttäjän että palveluntarjoajan luoma - on suojattu tekijänoikeuksilla sekä Suomessa että ulkomailla. Oikeudet materiaaliin kuuluvat Yritysmentorointi 2.0:lle, eikä materiaalia saa käyttää missään tarkoituksessa ilman erityistä lupaa.

Käyttäjän on kiellettyä myydä Yritysmentorointi 2.0:n palveluja eteenpäin kolmannelle osapuolelle.

Käyttäjä korvaa kaikki vahingot ja kulut, jotka aiheutuvat Yritysmentorointi 2.0:n tai sen työntekijää vastaan esitetyistä vaatimuksista, jos nämä vaatimukset johtuvat käyttöehtojen vastaisesta käytöstä tai käyttäjän tekemistä kolmannen osapuolen oikeuksien loukkauksista.

Jos käyttäjä ei noudata yllämainittuja ehtoja, on Yritysmentorointi 2.0:llä oikeus poistaa kaikki käyttäjää koskevat tiedot käyttäjätietokannasta ja asettaa kyseiselle käyttäjälle määräaikainen tai pysyvä käytönesto palveluun.

Yritysmentorointi 2.0:n oikeudet ja velvoitteet

Yritysmentorointi 2.0 voi lopettaa palvelun tarjoamisen tai irtisanoa tämän sopimuksen ilman etukäteisvaroitusta. Näissä tapauksissa Yritysmentorointi 2.0 on oikeutettu poistamaan myös käyttäjän tiedot ja heidän profiilinsa kyseisen verkkopalvelun sivustolta.

Yritysmentorointi 2.0 voi siirtää tämän sopimuksen kolmannelle osapuolelle ilman etukäteisilmoitusta.

Yritysmentorointi 2.0:llä on oikeus ilman eri perustelua ottaa käyttöönsä tai poistaa jo rekisteröity käyttäjätunnus. Jos kyseessä ei ole sääntörikkomus, Yritysmentorointi 2.0 myöntää käyttäjälle korvaavan käyttäjätunnuksen veloituksetta.

Palvelukohtaiset säännöt eivät koske Yritysmentorointi 2.0:n omaan käyttöönsä rekisteröimiä käyttäjätunnuksia.

Palveluntarjoaja luovuttaa käyttäjien yhteys- ja teletunnistetiedot kolmansille osapuolille vain käyttäjän omalla suostumukselle (hyväksytty yhteydenottopyyntö). Tämän lisäksi Yritysmentorointi 2.0:llä on oikeus luovuttaa yhteystiedot kolmansille osapuolille myös seuraavissa tilanteissa:

  • Lain tai muun säännöksen vaatimana
  • Jos se on tarpeen käyttöehtojen loukkauksen estämiseksi
  • Jos se on tarpeen Yritysmentorointi 2.0:n tai kolmannen osapuolen oikeuksien suojaamiseksi.
  • Yritysmentorointi 2.0 ei ole vastuussa käyttäjän palveluun tuottaman sisällön mahdollisesta tuhoutumisesta, vahingoittumisesta tai tallentamatta jättämisestä. Yritysmentorointi 2.0:llä on oikeus poistaa käyttäjän profiili, mikäli hän on ollut käyttämättä palvelua yli 12 kk.

Tietosuoja

Yritysmentorointi 2.0 noudattaa Suomen tietosuojalainsäädännön säännöksiä henkilötietoja käsitellessään. Käyttäjän antamia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman käyttäjän lupaa muuten kuin lain määräyksestä. Yritysmentorointi 2.0 voi luovuttaa kolmansille osapuolille käyttäjiä koskevia tietoja, joista yksittäinen käyttäjä ei ole tunnistettavissa.

Takuu ja vastuunrajoitus

Yritysmentorointi 2.0 pyrkii varmistamaan palvelun virheettömän toiminnan, mutta ei takaa palvelun virheettömyyttä eikä jatkuvaa toimintaa. Yritysmentorointi 2.0 ei ole taloudellisessa vastuussa palvelun mahdollisesti virheellisestä tai häiriöisestä toiminnasta palvelun käyttäjille.

Yritysmentorointi 2.0 ei vastaa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat palvelun käytöstä. Palveluntarjoaja ei myöskään ole vastuussa palvelun ja käyttäjän välisestä tietoturvasta.

Linkit ja mainokset

Yritysmentorointi 2.0 ei vastaa palvelussa olevien mainosten sisällöstä, eikä mainoksissa tai linkeissä tarjottavien palveluiden sisällöstä, virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta.

Erimielisyydet

Käyttöehtoihin ja palvelun tarjoamiseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki käyttöehtoja ja palvelua koskevat riidat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.