Tietoa mentoroinnista

Mitä mentorointi tarkoittaa?

Mentoroinnilla on vuosisataiset perinteet, lähinnä käsityöosaamisen siirtämisessä sukupolvelta toiselle: kisällit ovat kasvaneet ammattiin oppi-isänsä vahdissa ja varjeluksessa. Moderni yritysmentorointi keskittyy yrittäjien osaamisen kehittämiseen, mutta tavoitteet ovat samat kuin läpi mentoroinnin historian:

  • osaamisen ja kontaktien siirtäminen eteenpäin
  • uudemman yrittäjän kannustaminen, tukeminen ja auttaminen
  • vertaistuki yrittäjältä toiselle

Mentorit eivät pääsääntöisesti saa korvausta mentoroinnista, vaan käyttävät aikaansa aidosta rakkaudesta businekseen ja yrittämiseen.

Mentori avaa ajatuksia ja ovia

Mentori auttaa yrittäjää kehittämään omaa toimintaansa; ihmisenä, johtajana ja yrittäjänä. Hän inspiroi ja kannustaa ja antaa puolueettoman kriittistä palautetta. Mentori ammentaa omasta kokemuksestaan ja kontakteistaan; hän voi avata nuorelle yritykselle tärkeitä ovia omilla henkilökohtaisilla suhteillaan.

Miten yritysmentorointi toimii käytännössä?

Mentorit ovat käytännön kokemuksen omaavia, jo pitkään toimineita yritysjohtajia ja yrittäjiä. Mentori ei kuitenkaan ole yrittäjän opettaja; prosessi on aina yhteistyötä, jossa päävastuu aktiivisuudesta on yrittäjällä. Mentori käyttää omaa aikaansa ilman korvausta, joten yrittäjän on kunnioitettava sitä.

Mentori ei myöskään ole yrittäjän pomo. Kokeneempi henkilö on luotsi, mutta laivan kippari on aina yrittäjä, eli aktor. Aktor tekee oman yrityksensä päätökset ja kantaa vastuun yritystoiminnastaan.

Prosessin kesto on sovittavissa mentorin ja aktorin kesken. Yleensä kesto on puolesta vuodesta pariin vuoteen ja tapaamisia sovitaan noin kerran kuukaudessa. Muusta yhteydenpidosta osapuolet päättävät keskenään tekemällä sopimuksen jo ennen prosessin alkua. Selkeät pelisäännöt takaavat parhaan lopputuloksen.

Mitä aktorilta vaaditaan?

Avoimuus, aktiivisuus, oppimishalu on kultainen kolmikko, jonka pohjalle mentorointi on helppo rakentaa. Oikealla asenteella yrittäjä saa prosessista kaiken mahdollisen irti. Hänen kannattaa pitää silmät ja korvat auki - mutta myös haastaa mentori miettimään esimerkiksi uusia liikeideoita. Mentorointi on aina 100 prosenttisen luottamuksellinen suhde, toisin sanoen omasta yrittämisestä voi puhua hyvin avoimesti.

Oma ajankäyttö on jokaiselle yrittäjälle tärkeä asia. Mentoroinnissa prosessiin käytettävä aika on täysin sovittavissa osapuolten kesken. Muista, että myös mentorilla on omat kiireensä! Aktorin vastuulla on sopia tapaamiset ja pitää kontaktia yllä. Kun yhteydenpito on selkeästi sovittu, ei ongelmia yleensä tule.

Mitä mentorilta vaaditaan?

Rakkaus businekseen, aito auttamisen halu ja osaaminen ovat taas mentoreiden kultainen kolmikko. Mentorit ovat pitkän kokemuksen omaavia henkilöitä, jotka eivät saa käyttämästään ajasta korvausta. Tämä suodattaa automaattisesti mentoreiksi aidosti yrittäjähenkiset ihmiset. Kokemustaustat ovat myös hyvin värikkäät, eri teollisuuden aloilta aina eri maanosiin. Jokaiselle siis löytyy jotakin!